Tags

in Sierpień 5, 2010 in Własna Firma

Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploracja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

CZYTAJ WIĘCEJ »