Cesja domeny
on Czerwiec 20, 2010 in Internet
Ostatnio dokonałem cesji domeny pozyskanej na allegro. Postanowiłem podzielić się wrażeniami oraz przedstawić rozwiązania transakcji stronami, które nie kończą się znakami „.pl”

Cesja domeny Krok po kroku

Cesja w najprostszym rozumieniu jest „zmianą abonenta”. Żeby móc nabyć praw do domeny, potrzebne nam będzie konto (w moim przypadku w serwisie nazwa.pl). Następny krok to zalogowanie się do panelu. W sytuacji, kiedy chcemy sprzedać domenę, musimy podać konto naszego kupca oraz strony, które chcemy mu przekazać. Następnie potrzebny będzie wydrukowany formularz zawierający dane osobowe obydwu stron. Pierwszy krok należy do kupującego – drukuje wniosek i podpisuje go obecną datą oraz nazwiskiem. Zeskanowany dokument wysyła do sprzedawcy. Podpisany wniosek odsyłany jest z powrotem do kupca. Dodatkowo potrzebna będzie jeszcze jedna czynność. Gdy jesteśmy osobą fizyczną do naszego formularza trzeba będzie dołączyć notarialne potwierdzenie podpisu lub kserokopię dowodu tożsamości. Musi ona zawierać widoczną część imienia, nazwiska, PESELU, serii i numeru dokumentu oraz miejsce zameldowania. Należy natomiast zamazać: zdjęcie, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. Kserokopia musi zawierać dodatkowo klauzulę: „potwierdzam zgodność z oryginałem”, „dokument aktualny na dzień DD.MM.RRRR” i podpis. Reprezentując firmę, potrzebny nam będzie aktualny dokument firmy oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON. Do dokumentu należy dołączyć identyczne klauzule potwierdzające ich zgodność z oryginałem. Podpisany i wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy wysłać na adres firmy lub osobiście zanieść do biura znajdującego się w Krakowie. A tak wygląda cesja domen międzynarodowych 1. Podpisanie i wypełnienie wniosku. 2. Ustawienie w panelu nowego właściciela
Share This Post