Procedura zakładania działalności gospodarczej część I
on Sierpień 28, 2010 in Własna Firma
Krok po kroku:
 • Rozpoczęcie rejestracji
 • Urząd Miasta i Gminy
 • Koncesja / Zezwolenie
 • Urząd Statystyczny
 • Pieczątka
 • Bank
 • Urząd Skarbowy
 • ZUS / KRUS
 • Przedsiębiorca
Procedura rejestrowania działalności gospodarczej (tzw. Jedno Okienko) została wprowadzona dnia 31. Marca 2009. Miała ona na celu ułatwić procedurę zakładania indywidualnej działalności gospodarczej. Jeżeli chcesz założyć własną działalność to wystarczy wypełnić jeden wniosku EDG-1 w Urzędzie Miasta lub Gminy. Wszelkie zmiany takie jak: proces rejestracji, zmiana danych czy likwidacja firmy nie są objęte opłatami skarbowymi. Wypełniony wniosek EDG-1 jest następnie przesyłany do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u. Wniosek EDG-1 to:
 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, inaczej REGON
 • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne – może nadawać on NIP jeżeli osoba składająca jeszcze go nie posiada
 • zgłoszenie składek płatnika albo wszelkich zmian lub oświadczenie o kontynuacji opłacania składek ZUS lub KRUS
EDG-1 – 4 sposoby składania wniosku:
 1. Złożenie papierowego formularza osobiście przez przedsiębiorcę albo przez osobę z notarialnym upoważnieniem umożliwiającym składanie podpisu.
 2. Wysłanie wypełnionego wniosku tradycyjną pocztą, listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.
 3. Wysłanie pocztą elektroniczną formularza nie używając bezpiecznego podpisu elektronicznego.
 4. Wysłanie pocztą elektroniczną formularza używając przy tym bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Zanim złożysz wniosek EDG-1 musisz przemyśleć wcześniej wiele aspektów związanych z dalszą działalnością Twojej firmy. Wniosek taki musi zawierać:
 • Oznaczenie przedsiębiorcy. Przy jednoosobowej działalności będzie to „imię + nazwisko + nazwa firmy”
 • Numer NIP i PESEL
 • Wskazanie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz adresu miejsca wykonywania działalności jeżeli takowe istnieje (adres firmy)
 • Określenie charakterystyki wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • Datę rozpoczęcia działalności
 • Dane kontaktowe: telefon oraz adres poczty elektronicznej
część II
Share This Post