Procedura zakładania działalności gospodarczej część III
on Wrzesień 7, 2010 in Własna Firma
PKD – Co to jest? Polska Klasyfikacja Działalności jest to spis nazwanych czynności, które mogą być wykonywane przez dane przedsiębiorstwo. Wybranie z istniejących klasyfikacji czynności jest obowiązkiem każdej nowo powstałej firmy. Na pierwszym miejscu należy podać przeważający charakter działalności. W Urzędzie znajdują się wydrukowane wszystkie możliwe charaktery działalności wydane w postaci wykazu podzielone na kategorie wraz ze spisem treści. Nie ma ograniczeń w ilości wybranych rodzajów działalności. Jednak na wniosku masz podanych 10 rubryk. Możesz poprosić o dołączenie do wniosku kolejnych 20 rubryk. Masz więc ich do dyspozycji łącznie 30. Jeżeli wciąż będzie to za mało, możesz prosić o kolejny załącznik. Będziesz jednak musiał wtedy zapłacić za każdy kolejny wniosek. Zalecam w tym przypadku wpisać we wszystkie 30 rubryk działalności pokrewne z tym czym faktycznie będziesz się zajmował. Jeżeli w przyszłości zechcesz dodać do swojej firmy usługi, które nie wpisałeś we wniosku, nie stanie nic na przeszkodzie żeby dopisać je w późniejszym czasie.
PAMIĘTAJ! Charakterystyki działalności gospodarczych są podzielona na odpowiednie działy gospodarki. Nie oznacza to jednak, że wszystkie działania firmy z twojego sektora będą umieszczone w jednym rozdziale. Ja również spotkałem się z takim zjawiskiem. Major Tree jako firma, której główną działalnością jest tworzenie stron internetowych oraz związanych z nią pokrewnych czynności, do legalnej działalności potrzebowała mieć we wniosku wpisy zamieszczone w dziale związanym z motoryzacją.
Możesz jeszcze złożyć elektroniczny wniosek EDG-1. Jest to możliwe za wypełnieniem specjalnie przygotowanego do tego formularza. Niestety, nie każdy Urząd Miasta czy Gminy posiada wcześniej wspomniany wniosek. Formularz ten jest dostępny na stronie epuao.gov.pl lub mg.gov.pl Jeżeli wniosek elektroniczny nie zawiera bezpiecznego podpisu elektronicznego, Urząd Miasta/Gminy będzie się kontaktował z Tobą (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie) w celu ustalenia miejsca i terminu odręcznego popisania wniosku. część IV
Share This Post